La Comunitat Cristiana del Santuari de Maria Auxiliadora està organitzada en diversos grups que realitzen diferents tasques dins del Santuari

EL CONSELL PASTORAL

Està format per membres laics representatius de les diferents activitats parroquials. Es reuneix normalment el tercer dimarts del mes, a les 20’30 h. 


LA CATEQUESI FAMILIAR

S’inicia quan l’infant té 8 anys (tercer de primària) i durant dos anys els infants i els seus pares participen en la Catequesi. Els pares tenen una reunió mensual.  Els infants tenen la Catequesi els dijous, a les 17’15. Un dijous al mes els mateixos pares son els catequistes dels seus fills/es.  

Després de fer la Primera Comunió, hi ha possibilitat de continuar la formació religiosa dels infants, mitjançant els Grups “Amics” (10-11 anys)  i “Foc” (12-13 anys).
El Grup de Catequistes està format per joves, mares de família i salesians. 

L’EQUIP DE LITÚRGIA

Coordina, prepara i anima el culte del Santuari. Té 5 reunions anuals, on hi ha moments de formació litúrgica i preparació de les Celebracions de l’Any Cristià i de les Festes Salesianes, dels Recessos, Pregària, i Conferències d'espiritualitat

 

L’EQUIP DE CARITAS

És el responsable d'acollir a persones necessitades i de proporcionar les ajudes adients (especialment aliments). Està format per 5 membres laics. L’acollida es fa cada divendres a les 18’30 h. 

ELS GRUPS DE FORMACIÓ BÍBLIA O TEOLÒGICA (Catequesi d'Adults)   

Actualment funcionen 4 grups: el primer grup (o “Col·loquis”) està estudiant la Història de l’Església. Els altres 3 grups estan estudiant els Evangelis de Jesús. Es reuneixen un o dos cops al mes, a la tarda, segons horari de cada grup. Hi poden participar totes les persones que ho sol·liciten.


L’ASSOCIACIÓ DE MARIA AUXILIADORA

Santuari6Ofereix un itinerari de santificació i apostolat segons el carisma de Don Bosco. Valora especialment el culte a l’Eucaristia i la devoció a Maria Auxiliadora. Actua en comunió eclesial i amb els altres grups de la gran Família Salesiana. Per a ingressar en l’Associació cal tenir al menys 18 anys, i després d'un any de preparació amb reunions mensuals, expressar l’adhesió durant una Celebració en honor de Mª Auxiliadora, normalment el 24 de maig. Al nou membre se li entrega el distintiu (medalla) i el Reglament. Es compromet a participar en la reunió mensual de formació i apostolat (el tercer dimecres, a les 18 h.).  La Junta de l’Associació, es reuneix un cop al mes (el segon dimecres de cada mes). És important l’activitat de la VISITA DOMICILIARIA de les Capelletes de Mª Auxiliadora, que arriba a més de 40 grups, amb 7 o 8 famílies cada grup.