Informació General

El Parvulari és el segon cicle d'Educació Infantil, que va dels 3 als 6 anys.
Tenim una linia des de P-3 fins a P-5, amb una ràtio aproximada de 25 alumnes cada grup.
L’equip pedagògic està format per mestres tutors/es, especialistes d’expressió corporal, música, reforç, piscina.
La finalitat de l'etapa d'Educació Infantil és facilitar l'adquisició d'uns instruments d'aprenentatge per a: conèixer el propi cos i les possibilitats d'acció, relacionar-se amb els altres mitjançant diferents formes d'expressió i comunicació, observar i explorar l'entorn natural i social i adquirir una autonomia progressiva en les activitats habituals.
L'educació dels infants és una competència compartida entre pares, mares i docents. Família i centre educatiu tenen un objectiu comú: col•laborar de manera activa en la formació dels infants. El fet que tots actuïn fonamentalment d'acord, comportarà que l’infant gaudeixi de la seguretat i l'estabilitat afectiva necessària per a una adequada formació.

La nostra programació (disseny curricular) s’estructura a partir de les activitats, el joc i les pròpies experiències dels nens i nenes, globalitzant les diferents àrees: 

 •   Descoberta d'un mateix. 
 •   Descoberta de l’entorn.
 •   Comunicació i llenguatges: verbal, plàstic i musical.

Activitats complementàries

Com a activitats complementàries oferim:

 •   Informàtica.
 •   Natació.
 •   Hora del conte.
 •  Taller de grafomotricitat.
 •   Religió. 

Reforç

Considerem important reforçar al llarg de tota l’etapa d’infantil:

 • Preescriptura (motricitat fina i grafisme)
 • Lectura.
 • Conceptes matemàtics.

Hi ha una mestra encarregada de donar suport aquells alumnes que mostrin dificultats en aquest aprenentatges.

Atencions individualitzades

Hi ha una mestra dedicada a ajudar aquells nens/es que tenen dificultats per assolir els objectius de l’etapa.
Per als casos amb necessitats educatives especials els tutors disposen de l’ajuda i orientació del Departament Psicopedagògic (SAPP).

Espais

 • El parvulari gaudeix d'espais independents per les diferents activitats: 
 • Patis amb elements lúdics 
 • Sala multiusos per jocs, expressió, música,…
 • Menjador.

Família-Escola

Fem una entrevista abans de començar el curs i, com a mínim, una més durant el curs. A nivell col•lectiu fem una reunió al primer trimestre per informar de la marxa del curs. Hi ha també dos informes per curs.
Als cursos de Parvulari s'acompanya i recull els nens i nenes a la classe, amb la qual cosa la relació amb els mestres és molt freqüent.

Sortides i activitats

A l’inici de cada curs fem una sortida juntament amb primària per tal de celebrar l’arribada de la tardor.
Al llarg del curs es fa una sortida per mes per reforçar aspectes treballats o d’interès.
S’intenta poder assistir a una Audició Musical durant el curs.
Un cop cada dos anys, P4-P5 anem de colònies durant 2 dies, realitzant tallers i activitats esportives.

Festes

Al llarg del curs celebrem festes populars i dates importants catalanes: Castanyada, Nadal, Caga tió, St. Joan Bosco (patró de l’escola), Carnestoltes, St. Jordi, Jocs Florals cada 2 anys, Mª Auxiliadora i Fi de curs.

 

Venda de bates i roba esportiva

Durant el curs, els dies de venda al col·legi són:

 • els primers dimarts de cada mes, de 18.00 a 19.00 hores i
 • els primers dijous de cada mes, de 9.30 a 10.30 hores.