Salesians Rocafort (Col·legi Salesià de Sant Josep) és un centre concertat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en les seves etapes de Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, i privat en l'etapa de Batxillerat.

Disposa d'una línia d'Educació Infantil i Educació Primària, tres línies d'ESO i dues de Batxillerat, una en la modalitats de Ciències i Tecnologia i l'altra en Humanitats i Ciències Socials.

L'estil educatiu salesià

La nostra escola desenvolupa la seva tasca educativa amb l'esperit i el mètode de Don Bosco, caracteritzats per:

 • El criteri preventiu, que ajuda els nois i noies a superar els riscs de situacions de perill, a captar el sentit de la seva joventut i a viure en plenitud les seves aspiracions.
 • L'ambient educatiu, que s'expressa en el protagonisme dels alumnes, l'esperit de família, la feina diària, la invitació a la creativitat i el clima de joia i de festa.
 • La relació educativa personalitzada, que es manifesta en la familiaritat entre educadors i educands.
 • La presència-assistència animadora dels educadors i educadores enmig dels joves.
 • L'oferta respectuosa d'una experiència de fe que es caracteritza per la trobada amb Déu en la vida de cada dia, la celebració joiosa de la fe, la devoció a Maria Auxiliadora, el sentit d'Església i la projecció solidària i missionera.
 • Les propostes de compromís cristià amb el món i la societat que l'envolta.

El procés educatiu a Salesians Rocafort

Considerem l'escola com a àmbit privilegiat d'educació integral de la persona segons una visió humana i cristiana de la vida.

És per això que ajudem els i les alumnes a descobrir i potenciar

 • Les seves capacitats, físiques, afectives i intel·lectuals, tot assumint les pròpies qualitats i limitacions.
 • La seva dimensió sociopolítica que els capacita per al servei i el compromís personal.
 • El seu sentit ètic i transcendent que dóna profunditat a la seva vida mitjançant el desenvolupament d'actituds i valors d'obertura a la transcendència i l'oferta de processos de coneixement i vivència d'actituds i valors, d'acord sempre amb la situació personal i les diferents etapes dels i de les alumnes.

Una Escola de Qualitat

Logo ISO9001Des dels seus orígens, les Escoles Salesianes han treballat en la línia de dotar el seu alumnat d’una formació integral de qualitat que li permeti desenvolupar-se com a persona i integrar-se a la societat i al món laboral amb garantia d’èxit.

La societat ha sofert moltes transformacions i les escoles sempre han mirat de donar resposta als reptes de cada temps. Donat que el món d’avui evoluciona contínuament, només es podrà desenvolupar
qualificadament l’acció educativa si es fa amb un esperit de millora contínua.

Amb aquest esperit de millora, i amb la voluntat de ser líders competents en el camp de l’educació, l’Àmbit d’Escoles ha posat en marxa un programa de millora de la qualitat, basat en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008, amb l’objectiu d’implementar i de mantenir un sistema de gestió de la qualitat capaç de:

 • Satisfer les necessitats i les expectatives dels seus destinataris: alumnes, professors, pares d’alumnes, antics alumnes, clients interns, treballadors, empreses, administracions i organismes oficials i, en general, la pròpia societat.
 • Complir amb els requisits de reglamentació i de legislació aplicables a l’àmbit educatiu en què es mou.
 • Oferir l’educació com a un servei d’interès general, obert a tothom, sense afany de lucre i amb un estil salesià.
 • Garantir, mitjançant la certificació, que la qualitat dels seus serveis és conforme a les especificacions de la norma internacional ISO 9001 de l’any 2008.

 


 

Política de Qualitat

Certificat ISO 9001:2008 (2015-2018)

Lliurament Certificació