El centre compta amb els serveis d'una persona titulada en infermeria per a solventar els problemes de salut que es puguin presentar: símptomes de malaltia, petits accidents, seguiment de malalties cròniques.

L'infermer atén en primera instància i decideix si és convenient avisar a la família perquè vingui a recollir a l'alumne que es troba malament. També s'encarrega d'impulsar els programes de prevenció de la salut a l'escola. El seu horari de treball consta a la cartellera de l'escola.

Responsable: Francesc Sanchis 

Galeria de Serveis