El Bon dia és aquell moment diari de pocs minuts, a l’inici de les classes de les 9 del matí, que té una doble finalitat:

  • la salutació cordial i familiar entre educador i alumnes,
  • i la transmissió d’algun valor de l’ideari de l’escola,i que es realitza mitjançant una lectura, una dinàmica o una projecció audiovisual molt breu.


Així doncs el “Bon Dia” és, alhora, una eina pedagògica i una eina que ajuda a crear bon ambient i facilita la relació de proximitat entre mestres i professors i els alumnes.