Què és?

Es tracta d’un ESPAI de la comunitat salesiana, posat a disposició de tots els educadors i animadors dels grups de Salesians Rocafort, per ser utilitzat com un espai d’interioritat, de pregària, de silenci, d’intimitat, per apropar-nos a Déu, a nosaltres mateixos i als altres.
Un espai de reflexió i d’experiència personal (individual o compartida) que ens dugui a l’acció. Un espai senzill i acollidor que ajudi a les persones que hi passaran a desvetllar vivències interiors que transformin la seva vida i els mogui a ser testimonis de valors que omplin la seva vida de sentit.

Per què es diu Espai SOM?

El nom d'Espai SOM està carregat de simbolisme.
L'anomenem Espai i no aula ni sala... perquè tot allò pel que s'ha pensat engloba molt més que el lloc físic que ocupa una aula o una sala. Ens durà des del més terrenal fins a la més llunyana de les estrelles, des del més endins de nosaltres mateixos fins a Déu. L'anomenem Espai SOM.

  • La S ens recorda que ens trobem a una casa Salesiana,
  • La O simbolitza el sol, la llum del dia, i la lluna plena, la llum enmig de la foscor.
  • La M ens apropa la presència de Maria Auxil·liadora i simbolitza les muntanyes de Montserrat (tant especials per Catalunya i per nosaltres,  que cada any organitzanem la Pujada a peu). En la M també hi trobem un altre element de la natura ja que hi podem veure les onades del mar.

SOM, del verb ser. En aquest espai treballarem el ser de les persones contraposant-lo al tenir.
SOM, en plural. Per eliminar egoismes i l'excés d'individualisme que sovint hi ha a la societat.
SOM, espai on SOM persones, on SOM pregària, on SOM sentiments, on SOM...

És l'Espai del SOMriure interior, la mirada optimista, engrescada i engrescadora, transformadora, propera, educadora, col·laboradora...
Així, doncs, l'Espai SOM és un espai per tots aquells que vulguin trobar-se a sí mateixos i a Déu des del somriure i l'alegria de Don Bosco. Avui, el nostre desig és que aquest espai possibiliti petits canvis interiors que permetin transformar el nostre entorn.

Què hi podem fer?

  • Experiències de pregària i de celebració.
  • Experiències de silenci corporal, mental i amb la Paraula.
  • Experiències d’interioritat i de reflexió.
  • Experiències de formació – reflexió – interiorització – acció (a l’estil de les dinàmiques de les convivències de Martí Codolar).
  • Reunions de formació sobre aquests temes.

Com podem reservar-lo?

Els educadors/animadors que el vulguin reservar ho fan mitjançant els responsables dels seus àmbits, els quals passaran la informació a l’administradora. En el cas de l’Escola, aquests responsables són els caps d’estudi i la coordinadora de pastoral.

Galeria Espai Som