El DAP proposa per aquest curs 2017-2018 seguir treballant el valor de l’empatia, sabent reconèixer les pròpies emocions i potenciar la nostra observació vers l’actitud dels qui ens envolten, sabent veure les seves necessitats, sabent identificar les seves emocions, fent un esforç per entendre-les, i sobretot, per acceptar-les i respectar-les.

En aquest sentit NO ESTEM SOLS ens recorda que…

  • totes les nostres accions i decisions tenen repercussions sobre els altres, i que per tant les hem de prendre amb responsabilitat.

    • en els nostres hàbits i en les nostres decisions de consum: ECOLOGIA, JUSTÍCIA SOCIAL.

    • en les nostres relacions socials: INCLUSIÓ/ EXCLUSIÓ…

  • davant les dificultats podem comptar amb els nostres companys, i al mateix temps ens obliga a estar atents a les seves necesssitats. Per treballar sempre és millor cooperar i construir junts que competir per passar per damund de l’altre (treball cooperatiu). COOPERACIÓ.

  • Fent-nos preguntes sobre el sentit de la vida, podem descobrir la transcendència, i arribar a experimentar la presència del Déu pare-mare.

Escola, AMPA, Santuari, Centre Juvenil, Coral, Moguda Juvenil Salesiana… NO ESTEM SOLS per a construir un món millor i una societat més justa des del nostre barri de Sant Antoni.