El projecte BoscoTV ha creat diversos productes televisius que han quedat recollits en una pàgina web imitant una televisió a la carta. Els 60 alumnes estaven distribuïts en equips de 5 membres.  Els equips van crear els següents productes: reportatges, notícies, telenovel·la, anuncis, dibuixos animats, cuina i diversos programes d’entreteniment. Tots ells han estat assessorats per un equip de tècnics que oferia servei informàtic i que ha dissenyat la pàgina web. 

Enllaç de la pàgina web: https://casadodavid.wixsite.com/boscotv