Tots som diferents, únics i brillem a la nostra manera. Cadascun de nosaltres és un món, tenim multitud de diferències personals que ens defineixen i ens fan diferents de la resta (color de pell, gènere, capacitats intel·lectuals, interessos, oportunitats…).

Volem ser una escola oberta a tots, una escola que inclogui les diferències i ajudi a superar les dificultats i, per això, COMPTEM AMB TU!

No volem que ningú quedi al marge, volem estar atents a les necessitats de cadascú, i optem per posar els més desafavorits, els que tenen menys oportunitats, al davant… PRIMER, ELS ÚLTIMS!

Identificarem les desigualtats i les limitacions que ens impedeixen avançar en la inclusió de tothom.

Intentarem comprendre les causes de les desigualtats per a lluitar contra elles i farem el possible per comprometre’ns per a transformar-les.

Per canviar aquest món…COMPTEM AMB TU!