Com comenta el creador del projecte de patis Sergio Carneros l’hora del pati és un moment de l’escola on podem observar com actuen els nostres nens. És allà on disposen de llibertat i on es relacionen com iguals, deixant sortir la seva personalitat i els seus gustos. Per tant, es converteix no només en un espai interessant per obtenir informació si no en una font de conflictes i d’aprenentatges que ha d’aprofitar-se.

Com a escola, creiem important la dinamització del pati, pilar de la filosofia de Sant Joan Bosco, recollit a les seves memòries. És per aquest motiu que aquest hem dissenyat un projecte per dinamitzar el pati, canviar-lo i donar espai i veu a la diversitat que trobem al nostre alumnat.