El projecte interdisciplinari ‘Teatre Social’ té com a objectiu apropar els alumnes a la generació de la tercera edat i sensibilitzar-los respecte de les seves necessitats. Durant el projecte, els alumnes practiquen dinàmiques teatrals i grupals, es documenten respecte de l’època que els avis i les àvies els va tocar viure i, sobretot, es potencia el contacte directe amb persones grans mitjançant la visita a un centre de dia. En grups de quatre es confecciona el producte final: una representació sobre algun tema rellevant per a la vida de les persones amb qui s’ha tractat que té lloc al centre on s’ha acudit anteriorment. Els avis i àvies agraeixen molt aquesta companyia i l’esforç, i els alumnes prenen consciència de la situació de  desafavoriment social i solitud que pateix molta gent gran i se senten reconfortats d’haver-los fet passar una bona estona amb una activitat engrescadora i diferent.

En general, els alumnes demanen que es potenciï encara més el contacte amb els avis, ja que aquesta dimensió social i altruista  la part més gratificant del projecte.