La Nivaira

Centre Juvenil La Nivaira

L’Esplai i Centre Juvenil La Nivaira és una entitat no lucrativa que ofereix activitats de lleure educatiu a infants, adolescents i joves, intentant ésser un servei d’educació integral, actiu, alliberador i de prevenció que vol arribar a totes les dimensions de la persona, capacitant-la per a ésser protagonista del seu propi creixement.

El Centre treballa des de la identitat voluntària dels seus educadors/es i, per tant, dins dels avantatges i dificultats que això comporta. Malgrat això, vetlla per la professionalitat i la qualitat en l’acció educativa que duu a terme.

L’Esplai i Centre Juvenil La Nivaira és una entitat implicada en la transformació de l’entorn més proper, el barri de Sant Antoni, així com del Districte de l’Eixample i de la ciutat de Barcelona. Això és possible mitjançant el treball en xarxa amb les altres entitats de l’Obra Salesiana de Rocafort, així com també amb altres entitats educatives del barri, del districte i de la ciutat.

QUÈ OFERIM?

Les activitats ordinàries del centre es realitzen els divendres i els dissabtes a la tarda durant el curs escolars. Aquestes consisteixen, principalment, en tallers (manualitats, cuina, expressió, música, esports,…), jocs de pati, ludoteca, excursions,… A l’estiu, s’organitzen colònies, campaments,…

Correu electrònic de contacte: lanivaira.rocafort@salesians.cat

Més informació a: Facebook La Nivaira