Beques i ajuts

Ajuts de menjador escolar

(Fora de termini)

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública. Llegir més.

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

(Fora de termini)

Beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a estudiants que el curs acadèmic 2019-2020 cursen ensenyaments postobligatoris. Llegir més.

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

(Fora de termini)

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Llegir més.