Educació Primària

Oferta educativa Primària

L’Educació Primària és una etapa que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat un entorn d’aprenentatge que li permeti iniciar-se en l’adquisició de: competències, hàbits,  valors i coneixements tot vetllant per la seva educació integral.

A Salesians Rocafort treballem per desenvolupar cadascuna de les competències aprofundint en aquells aspectes que considerem bàsics  per  l’aprenentatge a partir de:

  • La competència comunicativa en les tres llengües (català, castellà i anglès).  la lectura i la comprensió lectora, la capacitat creativa d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit.
  • La competència artística en tots els seus àmbits: musical, visual i plàstica i corporal.
  • L’àmbit matemàtic, com a instrument per treballar el raonament i la seva aplicació en la vida quotidiana.
  • L’àmbit social i natural per conèixer i respectar els valors de món en el que vivim a partir de l’observació, investigació i experimentació.

Treballem per projectes, metodologies actives on l’alumne és el protagonista del seu procés d’aprenentatge fent ús de les noves tecnologies i el treball cooperatiu. Oferim classes de docència compartida en les àrees de llengua, matemàtiques i projectes. També disposem d’una auxiliar de conversa nativa per l’àrea de llengua anglesa.

A Salesians Rocafort, família i centre educatiu tenim un objectiu comú: col·laborar de manera activa en l’educació dels nostres alumnes tot fent un seguiment tutorial acurat de cadascun d’ells per descobrir i afavorir el desenvolupament de les seves competències. Ens caracteritzem per la proximitat amb les famílies i la comunicació constant.