Informació general

A la primària tenim 1 línia amb una ràtio aproximada de 25 alumnes per aula. La formem 10 mestres (6 tutors, mestres de reforç i especialistes d’Anglès, Informàtica, Educació Física i Música).

Matèries complementàries

  • Informàtica
  • Natació
  • Taller de lletres 
  • Taller de nombres 
  • Taller d´anglès (Cicle Inicial) 
  • Dinàmiques de grup (Cicle Mitjà i Superior)

Reforços

Des de 1r de primària fins a 6è es reforcen les àrees de Matemàtiques i Llengua Catalana – les instrumentals més imprescindibles- al llarg de tota l’etapa. Hi ha un mestre que en les hores d’aquesta àrea treu de l’aula els alumnes amb més dificultats d’aprenentatge per tal d’ajudar-los en el que necessitin.

També realitzem doblaments ( 2 mestres a l’aula) quan la situació ho requereix.

Atenció a la diversitat

Hi ha un mestre dedicat a ajudar aquells nens que tenen dificultats, no únicament d’aprenentatge sinó també d’organització de les seves tasques, agenda, fulls... Són les anomenades atencions individualitzades.

Per als casos amb necessitats educatives especials els tutors disposen de l’ajuda i orientació del Departament d'Assessorament Psicopedagògic (SAPP).

Tutories individualitzades 

El tutor fa un seguiment individualitzat de tots els seus alumnes, a través d’entrevistes personalitzades, així els fa un seguiment i els pot ajudar i orientar en el seu aprenentatge.

Al llarg del curs els tutors realitzen entrevistes amb els pares amb previ acord d’horari.

Dinàmiques de grup

A partir de 3r de primària es disposa d’una hora setmanal perquè el tutor, amb el seu grup classe, treballi a l’aula diferents temes d’interès com, per exemple, valors,hàbits, tècniques d’estudi, actualitat, campanyes escolars, etc.

Activitats didàctiques extraordinàries

A l’inici de cada curs fem una sortida tota la primària junta per tal de celebrar l’inici escolar.
Al llarg del curs cada cicle fa una sortida per trimestre per reforçar aspectes treballats o d’interès.
S’intenta poder assistir a una Audició Musical durant el curs, al Palau de la Música, a l'Auditori o al teatre de la nostra escola.
Un cop per cicle, tota la primària, anem de colònies durant 3 dies, realitzant tallers i activitats esportives...

Festes

Al llarg del curs celebrem festes populars i dates importants catalanes: Castanyada, Nadal, Caga tió, St. Joan Bosco (patró de l’escola), Carnestoltes, St. Jordi, Jocs Florals cada 2 anys, Mª Auxiliadora i Fi de curs.

Venda de bates i roba esportiva

Durant el curs, els dies de venda al col·legi són:

  • els primers dimarts de cada mes, de 18.00 a 19.00 hores i
  • els primers dijous de cada mes, de 9.30 a 10.30 hores.