Com cada any la bona coordinació antre l’escola i l’AMPA ens ha permès fer un concurs de nadales en què han participat des de 3r d’EP fins a 2n ESO.

L’escola educa en l’expressió artística i l’AMPA incentiva la seva motivació oferint una tarja de 40€ per cada guanyador del cicle.

Reunit el jurat, de representats de l’AMPA i la direcció de l’escola, les nadales guanyadores han estat:

De 3r i 4t d’EP: Max Quesada

De 5è i 6è d’EP: Luca Salvador

De 1r i 2n d’ESO: Meritxell Daura

D’entre les tres nadales guanyadores es va escollir la que, a criteri del jurat, representa millor el sentit del Nadal, tenint com a rerefons el lema d’aquest curs “No estem sols”.

Aquesta serà la nadala que l’escola farà servir per felicitar el Nadal a famílies i institucions