Educació Infantil

Oferta educativa Infantil

El segon cicle d’Educació Infantil, que va dels 3 als 6 anys, és una etapa que contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits per créixer i aprendre.

Des de petits, els infants mostren unes capacitats pròpies com a persona única:

  1. Aprendre a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma.
  2. Aprendre a pensar i comunicar.
  3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
  4. Aprendre a conviure i habitar el món.

Des de Salesians Rocafort ens fixem en aquestes capacitats i les aprofitem. Posem a l’abast dels alumnes el màxim d’eines per tal que arribin a desenvolupar- les.

La nostra metodologia es caracteritza per:

  • el treball per projectes i per racons,
  • l’ús de les TAC (PDI, ordinadors i tauletes amb aplicacions adaptades a l’edat dels infants i al treball per àrees)
  • Natural Way ( ús de la llengua anglesa en la quotidianitat a l’aula)
  • Ed. Emocional i l’acompanyament que fonamenta el nostre estil salesià.

Afavorim l’educació integral, respectant l’evolució global de cada nen i nena, valorant el propi progrés. És cabdal per a tots nosaltres treballar els hàbits i l’autonomia, perquè una bona base en aquests dos aspectes els ajudarà al llarg de tota la vida. Treballem perquè siguin infants feliços i que facin feliços als altres.

A Salesians Rocafort, família i centre educatiu tenim un objectiu comú: col·laborar de manera activa en l’educació dels nostres alumnes tot fent un seguiment acurat de cadascun d’ells per descobrir i afavorir el desenvolupament de les seves capacitats. Ens caracteritzem per la proximitat amb les famílies i la comunicació constant.