Grup de Teatre Salesians de Rocafort (GTR)

El Grup de Teatre Salesians de Rocafort (GTR) va néixer l’any 1983 per iniciativa de l'aleshores director de l’escola, Don Luis López, i d’un pare de l'APA, Josep Mª Bernat. Amb l’ajut des del començament de la professora de llengua Manela Anguita, ben aviat va arribar la primera fornada d’alumnes i amb el mateix esperit de voluntariat s’ha arribat fins avui dia.

Al llarg dels més de 30 anys de vida s’han fet moltes obres, entre les quals es poden destacar el Musical Don Bosco; Lovy, el musical; els Pastorets; La Bella y la Bestia; No te bebas el agua o Políticament incorrecte. El nostre camí ens va portar el curs 2007-08 cap a un gran muntatge amb què vàrem celebrar els 25 anys de vida del grup a l’escola i que va servir per consolidar la bona feina feta per tots fins aquell moment. Després de tota la celebració, el camí continua amb l’única necessitat de passar-ho bé i oferir noves estones de diversió per al nostre públic.

El grup de teatre ha tingut sempre clar que el teatre només és un mitjà per assolir l’objectiu bàsic de crear un grup d’amics que comparteixen el seu temps de lleure i aprenen els uns dels altres. La intenció del GTR és modelar bones persones a la vegada que es treballen tècniques teatrals i habilitats manuals com l’expressió corporal, la dicció, la il·luminació o la creació de decorats. Dirigida als alumnes més grans de l’escola (3r i 4t d’ESO, i 1r i 2n de batxillerat), es tracta d’una activitat gratuïta que només pot aconseguir tots aquests objectius gràcies a l’esforç i el temps que tots hi dediquem.

Contacta amb nosaltres o segueix-nos al Facebook.